The Cooperative Human

 

 

CooperativeHuman-Love-030hems.jpg

GUstavsberg-hems.jpg

Skärmavbild_2018-10-11_kl._22.35.56.jpg

CooperativeHuman-Love-007hems.jpg

CooperativeHuman-Love-103hems.jpg

THE COOPERATIVE HUMAN

The film, photographs and objects in ”The Cooperative Human” have been inspired by the history of the Swedish Cooperative Society. The title refers to a person whose life, work, shopping, travelling, reading, cooking etc were all influenced by Cooperative ideas and enterprises. In Sweden the Coop had enormous influence on social and spacial change. The society of that time based on needs has today changed into a society of desires and extreme individualism.

 

In the film The Cooperative Human; different voices speak from an anachronistic perspective. Images and stories are excavated from the Cooperative archive and elsewhere to be reinterpreted. The archive holds Sweden's largest library on alternative communities and economies, a manifest of dreams and aspirations.The setting is a renovated apartment in a former Cooperative mill as well as the deep sea where we find the truely Cooperative animal Sisonophores…

 

What kind of society is imagined for a Cooperative Human today?How does consumption actually control our dreams. What  ideologies are behind the design we consume? 

 Could it be the everyday that let us speak about the past: a past that holds dreams of a future that is our present?

 

What happens to the Cooperative concept in a world where digital and biological worlds melt together?

In "The Cooperative Human" we look forward from the past and look back at the past looking forward in order to get a vision of the future seeking an expression for the commons.

 

TheCooperativeHuman-016hems.jpg

CooperativeHuman-Love-099Collage.jpg

TheCooperativeHuman-030hems.jpg

Excerpt from work in progress

CooperativeHuman-Love-020hems.jpg

TheCooperativeHuman-019hems.jpg

image.png 

CooperativeHuman-kostume.jpg

CooperativeHuman-Love-052-600.jpg

The Cooperative Human

The Cooperative Human har inspirerats av den Svenska Kooperationens historia. Love Enqvist har tittat på Kooperationens påverkan på folkhemmet och det arv som lever kvar hos oss: bl.a. Kvarnholmens historia i Nacka och i ett bevarat arkiv som blivit utgångspunkten för frågor och associationer kring hur vi lever våra liv och hur vi skulle beskriva en kooperativ människa idag?

Idéer kring god smak och konsumtion är lika aktuella idag som då KF utförde smaktester samt byggde upp Sveriges största bibliotek om alternativa samhällsbyggen och ekonomier. Filmens röster berättar utifrån ett anakronistiskt tidsperspektiv en annan historia än det arkiverade materialet – inledningsvis i en lägenhet i en före detta kooperativ kvarn, för att sedan röra sig fritt ut i havsdjupet någon gång mellan 1957-2070. I arbetet kopplas det personliga till det allmänna. Det standardiserade ställs mot individen.

Hur styr egentligen konsumtionen våra drömmar i det begärssamhälle vi alla bebor? Idag genomsyras världen av design inifrån och ut, men vilka ideologier ligger bakom?Är kanske det vardagliga den plats som låter oss tala om det förflutna: ett förflutet som rymmer drömmar om en framtid som är vårt nu? Vad händer med det kooperativa begreppet i en värld där digitala och biologiska världar smälter samman?

I The Cooperative human tittar vi framåt från dåtiden och blickar samtidigt bakåt på det framåtblickande för att kanske få syn på framtiden. Ett växelspel i tid och tanke, sökande ett gemensamt vi. 

 

WORK IN PROGRESS-"WITHOUT BORDERS" FILM AND PERFORMANCE 2019